Co-opBank khẳng định vai trò trụ đỡ phát triển cho hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opbank) với vai trò trụ đỡ phát triển cho hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân, tạo nguồn vốn phục vụ thành viên và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh...

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, Chủ tịch Co-opbank Nguyễn Quốc Cường cho biết, năm 2022 nhiều khó khăn, áp lực lớn từ biến động khó lường của nền kinh tế, năng lực tài chính còn hạn chế, song Co-opbank đã có nhiều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò đầu mối liên kết hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân.

Tính đến ngày 31/12/2022 tổng nguồn vốn hoạt động của Co-opbank là 49.799 tỷ đồng, tăng 1,33% so với 31/12/2021; tổng dư nợ cho vay là 31.185 tỷ đồng, tăng 4.987 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 19,04%) so với 31/12/2021; lợi nhuận đạt 102,96% kế hoạch.

Ngân hàng cũng tiếp tục thực hiện tốt vai trò liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính cho các Quỹ tín dụng Nhân dân và đảm bảo thanh khoản cho hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân.

Co-opBank khẳng định vai trò trụ đỡ phát triển cho hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân
Chủ tịch Co-opbank Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, ngân hàng cũng thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát các Quỹ tín dụng Nhân dân theo quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính được giao; Huy động tiền gửi dân cư và tổ chức kinh tế tăng trên 35%, cao nhất từ trước tới nay.

Cùng với đó, Co-opBank cũng tiếp tục tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tham gia xử lý Quỹ tín dụng Nhân dân yếu kém; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành hoặc tham gia Ban kiểm soát đặc biệt các Quỹ tín dụng Nhân dân yếu kém trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố...

Việc triển khai hoạt động chuyển đổi số theo Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng tích cực trong năm 2022 đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành kinh doanh trên toàn hệ thống theo hướng hiện đại, từng bước đưa các sản phẩm dịch vụ mới, tiện ích đến với khách hàng, nhất là khách hàng ở nông thôn, vùng sâu vùng xa như ứng dụng Co-opBank Mobile, triển khai thanh toán chuyển tiền 24/7, thanh toán hóa đơn định kỳ, kết nối BC-Card chấp nhận thanh toán thẻ Co-opBank Napas tại Hàn Quốc…

Năm 2022, số tài khoản thanh toán của khách hàng tăng 160%, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện và thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh, năm 2022, ngành ngân hàng đã chủ động triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó kịp thời, góp phần cùng cả hệ thống chính trị từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, kiểm soát lạm phát ở mức thấp theo đúng mục tiêu của Quốc hội đề ra, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo và đạt mức tăng trưởng cao nhất trong hơn 10 năm qua (8,02%), tạo tiền đề vững chắc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm tiếp theo.

Trong kết quả chung của ngành ngân hàng có sự đóng góp quan trọng của Co-opbank với vai trò trụ đỡ phát triển cho hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân, tạo nguồn vốn phục vụ thành viên và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hạn chế tín dụng đen, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước biểu dương những nỗ lực và kết quả Co-opBank đã đạt được trong năm 2022.

Để góp phần cùng toàn ngành ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Phó Thống đốc đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên Co-opBank tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023, Chỉ thị 01 sẽ được Ngân hàng Nhà nước ban hành sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 01.

Lượt xem: 2
Tác giả: Khánh My
Tin liên quan