BIDV nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

BIDV nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

Với những sáng tạo và tiện ích vượt trội, “Giải pháp chuyển đổi thẻ Từ sang thẻ Chip trực tuyến trên ứng dụng BIDV SmartBanking” đã được trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 cho hạng mục “Sản phẩm, Giải pháp, Công nghệ số tiêu biểu”.
Nhà tài trợ