Agribank vượt qua thách thức, gương mẫu đi đầu

Agribank vượt qua thách thức, gương mẫu đi đầu

Agribank đã triển khai tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 với nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện rõ nét vai trò gương mẫu đi đầu của một ngân hàng thương mại Nhà nước.
BIDV nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

BIDV nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

Với những sáng tạo và tiện ích vượt trội, “Giải pháp chuyển đổi thẻ Từ sang thẻ Chip trực tuyến trên ứng dụng BIDV SmartBanking” đã được trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 cho hạng mục “Sản phẩm, Giải pháp, Công nghệ số tiêu biểu”.