Ngân hàng Bản Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2021

Ngân hàng Bản Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2021

Bám sát định hướng “vừa đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, vừa đồng hành hỗ trợ tích cực các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19” trong hoạt động kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2021, Ngân hàng Bản Việt đã hoàn thành các chỉ tiêu chính đã ...
ADB ký kết khoản vay 25 triệu USD với TPB

ADB ký kết khoản vay 25 triệu USD với TPB

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký kết một khoản vay trị giá 25 triệu USD với Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB) để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ và lãnh đạo (WSME) tại Việt ...
TPBank công bố kết quả kinh doanh ấn tượng

TPBank công bố kết quả kinh doanh ấn tượng

Tiên phong triển khai áp dụng sớm các tiêu chuẩn quốc tế trong nội bộ ngân hàng, TPBank (Mã HOSE:TPB) đã ngày một minh bạch hóa, hướng đến một ngân hàng phát triển lành mạnh và bền vững.
Nhà tài trợ