Novaland: Người đi xuyên bão

Novaland: Người đi xuyên bão

Biển cho cơm áo nhưng biển cũng gieo sóng kinh hoàng cho người ra khơi. Trên biển lớn thị trường bất động sản, “thuyền to thì sóng cả”, không ít doanh nghiệp đã phải giã từ biển khơi, nhưng vẫn có những doanh nhân kiên cường bám biển. Trong hành ...
PV GAS Nỗ Lực Bứt Phá Trên Hành Trình Năng Lượng Xanh

PV GAS Nỗ Lực Bứt Phá Trên Hành Trình Năng Lượng Xanh

Với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của các bộ ngành/Chính phủ, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành; lường trước những khó khăn, thách thức, tận dụng ...