An Gia (AGG) bất ngờ báo lãi lớn quý đầu năm 2024

An Gia (AGG) bất ngờ báo lãi lớn quý đầu năm 2024

Nhờ tiếp tục bàn giao các sản phẩm tại dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM) và The Standard (Bình Dương), An Gia đạt lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng trong quý 1/2024. Công ty duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, nợ vay thấp và ...
Doanh số bán hàng của các công ty bất động sản khởi sắc

Doanh số bán hàng của các công ty bất động sản khởi sắc

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm nay, nhiều doanh nghiệp bất động sản chia sẻ tin vui khi doanh số bán hàng đã khởi sắc hơn, thậm chí có đơn vị còn ghi nhận mức tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ. Điều này cho thấy thị trường bất động ...