Thay đổi khái niệm “ATM”

Thay đổi khái niệm “ATM”

Trao đổi với DĐDN, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam cho rằng: Sáng kiến về mô hình “ATM” trong các hoạt động của Hội đã làm thay đổi nhận thức và khái niệm về “ATM”.
Nhà tài trợ