Nỗ lực chuyển đổi số để phát triển đột phá

Nỗ lực chuyển đổi số để phát triển đột phá

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tại cuộc họp Ban chỉ ...
Lận đận mối liên kết giữa HTX và doanh nghiệp

Lận đận mối liên kết giữa HTX và doanh nghiệp

HTX và doanh nghiệp được coi là hai chủ thể chính trong chuỗi liên kết giá trị. Vẫn có những HTX, doanh nghiệp liên kết với nhau bền chặt và mang lại nhiều hiệu quả nhưng cũng có HTX và doanh nghiệp không đi được với nhau trên con đường xây dựng ...
Doanh nghiệp Việt vẫn chưa tận dụng hiệu quả các FTA

Doanh nghiệp Việt vẫn chưa tận dụng hiệu quả các FTA

Trong khi đơn hàng giảm mạnh, chật vật bán hàng vào những thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…, thì “khúc mắc” lớn là nhiều doanh nghiệp (DN) Việt vẫn chưa tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan của các hiệp định thương mại tự do ...