Campuchia: Khôi phục không gian chính sách và đa dạng hóa nền kinh tế để phục hồi và tăng trưởng bền vững

Campuchia: Khôi phục không gian chính sách và đa dạng hóa nền kinh tế để phục hồi và tăng trưởng bền vững

Nền kinh tế Campuchia tiếp tục phục hồi khá vững chắc nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là ngành may mặc, phải vật lộn với những “cơn gió ngược” từ bên ngoài. Triển vọng tăng trưởng của Campuchia ...