Tác động của tái định vị thương hiệu đến hành vi của khách hàng - thực trạng và khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác động của tái định vị thương hiệu đến hành vi của khách hàng - thực trạng và khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết làm rõ tổng quan nghiên cứu về tác động của tái định vị thương hiệu đến hành vi của khách hàng; thực trạng tác động của tái định vị thương hiệu đến hành vi của khách hàng tại các NHTM Việt Nam; từ đó đưa ra những khuyến nghị cần ...
Cân nhắc việc thu phí vào nội đô với ô tô cá nhân

Cân nhắc việc thu phí vào nội đô với ô tô cá nhân

Góp ý vào dự thảo Luật Đường bộ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy (đoàn Hà Nội) đề nghị cân nhắc bổ sung thu phí vào nội đô áp dụng với ô tô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị, trong những khung thời gian nhất định.
Tín dụng chính sách được lan tỏa ở Hậu Giang

Tín dụng chính sách được lan tỏa ở Hậu Giang

Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có chuyển biến rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Hậu Giang giảm bình quân hằng năm 3%, nhiều mô hình tạo sinh kế được phát triển nhân ...
Bài 1: Các giải pháp tài khóa chưa từng có tiền lệ

Bài 1: Các giải pháp tài khóa chưa từng có tiền lệ

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Chính phủ cùng các bộ, ngành đã nghiên cứu, ban hành nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp. Những chính sách hỗ trợ trong giai đoạn vừa qua cho thấy sự thận trọng và kỹ lưỡng của Chính phủ trong ...
Thách thức việc làm và thu nhập cho người dân nổi lên gay gắt

Thách thức việc làm và thu nhập cho người dân nổi lên gay gắt

Cử tri và Nhân dân kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để hạn chế các doanh nghiệp rời khỏi thị trường, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, vì thách thức về việc làm, thu nhập cho người ...
Ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy tăng trưởng

Ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy tăng trưởng

Chính phủ sẽ tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, Chính phủ ưu tiên hàng đầu vẫn là thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới...
Đồng Tháp: Nhiều giải pháp khơi thông dòng vốn tín dụng

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp khơi thông dòng vốn tín dụng

Trước sức hấp thụ vốn tín dụng tăng chậm, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh triển khai nhiều chương trình sản phẩm tín dụng hấp dẫn cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng với lãi suất ưu đãi nhằm khơi thông dòng ...