Tân Giám đốc Tài chính Tập đoàn Masan là ai?

Tân Giám đốc Tài chính Tập đoàn Masan là ai?

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang, người được Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan”) công bố bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính, có kinh nghiệm làm việc tại Big4 kiểm toán toàn cầu.
Nhà tài trợ