Vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế và giải pháp ổn định thị trường tại Việt Nam

Vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế và giải pháp ổn định thị trường tại Việt Nam

Thị trường bất động sản được xem là một trong những trụ cột của nền kinh tế, giúp tập trung các nguồn lực, tạo ra tài sản cố định cho quốc gia. Sự phát triển của thị trường bất động sản tạo ra động lực tăng trưởng cho các ngành nghề liên quan (thị ...
Lời giải cho giá bán chung cư tăng

Lời giải cho giá bán chung cư tăng

Theo Bộ Xây dựng, kết thúc quý III/2023, giá bán chung cư tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều tăng cao hơn so với quý trước khi nhu cầu tìm mua sản phẩm này trên thị trường của người mua tăng.