Làn sóng giải chấp nhăm nhe nhấn chìm thị trường

Làn sóng giải chấp nhăm nhe nhấn chìm thị trường

Áp lực margin (dư nợ cho vay ký quỹ) đang là điều đáng ngại rất lớn của thị trường hiện tại, nhất là khi dư nợ margin tại các công ty chứng khoán đang tăng lên mức cao kỷ lục. Điều này dẫn đến lo ngại tình trạng “call margin” (bán giải chấp) sẽ diễn ...
HNX: Tạm ngắt kết nối giao dịch của VNDIRECT đến HNX

HNX: Tạm ngắt kết nối giao dịch của VNDIRECT đến HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết sẽ tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên các thị trường của Công ty Chứng khoán VNDIRECT tới HNX kể từ ngày 25/3/2024 cho đến khi công ty này khắc phục được hoàn toàn sự cố.