Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 25,1 tỷ USD

Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 25,1 tỷ USD

Tuy vốn đầu tư đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu, song cũng đang dần được cải thiện khi 11 tháng năm 2022, Việt Nam thu hút 25,1 tỷ USD vốn FDI.
Xây dựng “barie” để lọc các dự án FDI kém chất lượng

Xây dựng “barie” để lọc các dự án FDI kém chất lượng

Mặc dù chính sách thu hút đầu tư liên tục được sửa đổi, bổ sung, Bộ Chính trị cũng đã ban hành một Nghị quyết riêng về thu hút đầu tư nước ngoài, song Việt Nam vẫn đang thiếu vắng những hướng dẫn chi tiết hay những công cụ hỗ trợ việc sàng lọc, đánh ...
FDI là điểm tựa cho các doanh nghiệp bất động sản

FDI là điểm tựa cho các doanh nghiệp bất động sản

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam cho rằng, nền kinh tế Việt Nam so với nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang có các tín hiệu tích cực giúp thu hút các nhà đầu tư. FDI là nguồn vốn đáng tin cậy đối với doanh nghiệp bất ...
Nhà tài trợ