Cạnh tranh FDI gia tăng từ nội khối

Cạnh tranh FDI gia tăng từ nội khối

Ngoài xu hướng dòng vốn đầu tư nước ngoài quay trở về chính quốc khi mà nhiều NHTW lớn đang tăng mạnh lãi suất, thời gian qua một số quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng đang gia tăng lợi thế cạnh tranh đáng kể với Việt Nam về thu hút ...