Kỳ vọng dòng vốn ngoại 'chảy' mạnh vào công nghệ cao

Kỳ vọng dòng vốn ngoại 'chảy' mạnh vào công nghệ cao

Trong năm 2022, nhiều địa phương trọng điểm đang nỗ lực tạo sức hút mới nhằm thúc đẩy dòng vốn ngoại “chảy” vào lĩnh vực công nghệ cao. Xu hướng công nghệ số đang lan toả rộng trong giới doanh nghiệp Việt cũng là yếu tố hấp dẫn để gia tăng thu hút ...
4 động lực chính cho tăng trưởng tín dụng năm 2022

4 động lực chính cho tăng trưởng tín dụng năm 2022

Bán buôn, bán lẻ; xuất, nhập khẩu; cho vay phục vụ nhu cầu đời sống; xây dựng, là 4 lĩnh vực được nhiều TCTD lựa chọn là động lực chính tăng trưởng tín dụng của hệ thống TCTD trong 6 tháng cuối năm 2021 và cả năm 2022
Nhà tài trợ