Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đợt cấp room tín dụng mới?

Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đợt cấp room tín dụng mới?

Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ kết thúc năm tài chính 2021, nhưng các chuyên gia dự báo sẽ có thêm một số nhà băng được cấp bổ sung "room" tăng trưởng tín dụng. Thực tế, mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng phát đi tín hiệu có thể nới thêm chỉ tiêu tăng trưởng ...
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Một trong những nội dung được nêu tại Dự thảo Thông tư là quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà ...
Nhà tài trợ