Đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%

Đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%

Chương trình hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng đang được hệ thống ngân hàng rốt ráo thực hiện, nhằm nhanh chóng đưa chính sách vào cuộc sống. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, đây là một trong nhiều giải pháp mà ngành Ngân hàng triển khai nhằm ...
Nhà tài trợ