Nỗ lực toàn diện hỗ trợ khách hàng

Nỗ lực toàn diện hỗ trợ khách hàng

Song song với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất, hệ thống ngân hàng tiếp tục miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Lãi suất thấp đã “ngấm” vào thị trường

Lãi suất thấp đã “ngấm” vào thị trường

Dòng vốn rẻ đã ngấm vào doanh nghiệp, những hạt nhân của nền kinh tế. Để dòng vốn rẻ chảy nhanh vào nền kinh tế như vậy, thời gian qua các ngân hàng triển khai rất quyết liệt kế hoạch giảm lãi suất, đi kèm theo đó là việc đơn giản hóa các thủ tục để ...
Xây dựng cộng đồng khách hàng: Ngân hàng

Xây dựng cộng đồng khách hàng: Ngân hàng

Xây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng thông qua cộng đồng sẽ giúp các ngân hàng củng cố niềm tin, gia tăng sự gắn bó và tạo ra giá trị gia tăng bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tài chính thông thường. Với giải pháp này, không chỉ dừng lại ở sự tận ...
Ngân hàng hỗ trợ khách hàng cá nhân

Ngân hàng hỗ trợ khách hàng cá nhân

Bên cạnh việc tích cực cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo tinh thần Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN của NHNN, các ngân hàng còn tích cực giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng cá nhân vượt qua những khó khăn do ...
Nhà tài trợ