Nhóm ngân hàng dẫn đầu về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nhóm ngân hàng dẫn đầu về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Trong 9 tháng đầu năm, nhóm các ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu về lượng trái phiếu phát hành với tổng giá trị đạt 132.300 tỷ đồng. Trong đó có 31.700 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 24%), 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm.
Nhà tài trợ