Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh

Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh

Miễn, giảm tiền thuê đất là chính sách tài chính về đất đai của Nhà nước đối với người dân. Việc thực hiện chính sách này mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự ưu đãi, hỗ trợ người dân của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu. Đặc biệt, giai ...
Bị động dòng vốn làm doanh nghiệp Việt khó cạnh tranh

Bị động dòng vốn làm doanh nghiệp Việt khó cạnh tranh

Các động thái kéo giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong nước tháo gỡ khó khăn chưa thể mang lại ngay tác động tích cực, vẫn cần chờ thêm thời gian. Còn hiện tại, các DN vẫn than phiền mặt bằng lãi suất quá cao nên khó giảm giá thành sản ...