Lĩnh án tù vì trốn thuế

Lĩnh án tù vì trốn thuế

Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng - MEC đã không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật; không xác định chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh; không lập báo cáo tài chính và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, ...
Vụ án tại Công ty Việt Á: Bộ Y tế không thể "phủi tay"

Vụ án tại Công ty Việt Á: Bộ Y tế không thể "phủi tay"

"Không được nhận thức một cách đơn giản Nhà nước không định giá là Nhà nước không quản lý giá, là Nhà nước thả nổi, buông bỏ quyền điều tiết giá của mình, mặc cho doanh nghiệp muốn định giá thế nào thì định...", ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội ...
Nhà tài trợ