HoREA đồng tình với quy định không cho vay thanh toán tiền đặt cọc để thực hiện các giao dịch trong tương lai

HoREA đồng tình với quy định không cho vay thanh toán tiền đặt cọc để thực hiện các giao dịch trong tương lai

"Các quy định pháp luật và đề xuất tại dự thảo Thông tư vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng mua, thuê mua bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai, vừa góp phần xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh", ông Lê ...
Nhà tài trợ