Đánh thức khát vọng lập nghiệp cho người trẻ

Đánh thức khát vọng lập nghiệp cho người trẻ

Những năm gần đây, mong muốn khởi nghiệp đang được nhiều bạn trẻ Thủ đô ấp ủ. Nắm bắt được xu thế đó, CLB Thanh niên khởi nghiệp Hà Đông, trực thuộc Quận đoàn Hà Đông đã hỗ trợ các bạn trẻ tiến hành nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo, hiệu quả.
Khắc phục tình trạng “bấp bênh” đầu ra cho nông sản

Khắc phục tình trạng “bấp bênh” đầu ra cho nông sản

TP Hà Nội cần tiếp tục thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản hàng hoá và phối hợp với Hội Nông dân triển khai tổ chức phiên chợ nông sản an toàn của nông dân Thủ đô và các địa phương.
Nhà tài trợ