Vicostone ước tính doanh thu năm 2022 đạt 5.660,27 tỷ đồng

Vicostone ước tính doanh thu năm 2022 đạt 5.660,27 tỷ đồng

Ngày 30/1/2023, Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính quý IV/2022. Theo đó, doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 lần lượt đạt 1.227,06 tỷ đồng ...
Nhà tài trợ