Gỡ nghẽn cho dòng vốn chảy vào chuỗi cung ứng nông sản

Gỡ nghẽn cho dòng vốn chảy vào chuỗi cung ứng nông sản

Dù rất muốn đầu tư hệ thống kho lạnh để bảo quản, sơ chế, chế biến nông sản, nhưng khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã là không có tiềm lực về vốn. Việc các định chế tài chính nhắm đến tài trợ chuỗi cung ứng nông sản được ...
Đã đến lúc 'gạn đục, khơi trong' dòng vốn FDI

Đã đến lúc 'gạn đục, khơi trong' dòng vốn FDI

Hơn 30 năm thu hút dòng vốn FDI, Việt Nam đã đạt được những con số rất ấn tượng, nhưng đã đến lúc cần có sự sàng lọc kỹ càng, "gạn đục, khơi trong" các dự án để dòng vốn FDI thực sự "trong" và chất lượng, không ảnh hưởng tới môi trường.
Nhà tài trợ