EDF Renewables đầu tư vào SkyX Energy

EDF Renewables đầu tư vào SkyX Energy

VinaCapital vừa công bố việc EDF Renewables - tập đoàn hàng đầu về năng lượng tái tạo trên thế giới tham gia đầu tư vào SkyX Energy - công ty thành viên của tập đoàn VinaCapital và là đơn vị chủ quản của nhà phát triển điện mặt trời áp mái SkyX ...
Lo can thiệp quá sâu vào quyền tự do kinh doanh

Lo can thiệp quá sâu vào quyền tự do kinh doanh

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (gọi tắt là Dự thảo), các doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều quy định can thiệp quá sâu vào quyền tự do thỏa thuận của các ...
Nhà tài trợ