Vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh trong tháng đầu năm

Vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh trong tháng đầu năm

Tháng 1, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 4% so với kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới gấp 3,1 lần cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi ...
Thu hút vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Thu hút vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Hầu hết các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở Việt Nam cho đến nay đều do các công ty trong nước phát triển. phần lớn các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam đều đến từ các nguồn trong nước. Thị trường vốn trong nước với lãi suất ...
Nhà tài trợ