Tạo sân chơi bổ ích tập hợp đoàn viên, thanh niên các khu chung cư, đô thị mới

Theo bạn Thu Anh (thanh niên quận Cầu Giấy, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Thủ đô cần tiếp tục kiên trì phối hợp, vận động thành lập, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các khu chung cư, đô thị mới. Bởi đây là lực lượng rất mạnh nếu chúng ta có thể tập hợp được họ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức cơ sở Đoàn được quan tâm nâng cao chất lượng với nhiều giải pháp đồng bộ. Các cấp bộ Đoàn đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định; Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức Đoàn ở những địa phương, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường…

Việc nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, nhất là ở địa bàn dân cư đã được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm trên cơ sở thực hiện kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 - 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Bạn Thu Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội)
Bạn Thu Anh (thanh niên quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn được đổi mới theo hướng gắn với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, coi trọng tính làm chủ của đoàn viên trong hoạt động và tính hấp dẫn, thu hút đoàn viên. Các đơn vị tập trung xây dựng “Chi đoàn mạnh”, Đoàn cơ sở “3 chủ động”, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư; Đầu tư các giải pháp tạo nguồn và nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn; Tiếp tục kiên trì phối hợp, vận động thành lập, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các khu chung cư, đô thị mới. Bởi đây là lực lượng rất mạnh nếu chúng ta có thể tập hợp được họ.

Bạn Thu Anh (thanh niên quận Cầu Giấy, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Thủ đô cho rằng: “Muốn làm được việc đó, theo tôi, Đoàn Thanh niên thành phố cần tuyên truyền, bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa cho thanh thiếu niên khu chung cư, đô thị mới để họ hiểu, quan tâm đến tổ chức Đoàn; Đồng thời cần tích cực giới thiệu về tổ chức đến Ban quản lý các khu chung cư và đoàn viên, thanh niên.

Các chi đoàn đã được thành lập tại khu chung cư, đô thị mới, ngoài tích cực vận động thanh niên khu dân cư xung quanh tham gia vào chi đoàn cần tổ chức các mô hình, chương trình, hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích để kết nạp thêm được nhiều đoàn viên, thanh niên hơn nữa…”.

Lượt xem: 22
Tác giả: Lê Dung (ghi)
Tin liên quan