Ủy ban Chứng khoán phạt Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị phạt 150 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cụ thể, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty có 4 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Đoàn Kết là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Đoàn Thăng là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Ông Trần Trung Tưởng là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc; Bà Lê Thị Kim Yến là Thành viên Hội đồng quản trị sở hữu 1.739.457 cổ phần (tương ứng 14,41% vốn điều lệ công ty), không đáp ứng điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị và không đủ số lượng theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán phạt Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cũng bị phạt thêm 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt 1.782 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng nên lãi gộp đạt gần 520 tỷ đồng tăng 14% so với quý I/2021.

Trong kỳ, chi phí bán hàng vẫn là khoản mục chi phí lớn nhất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với gần 323 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, bù lại chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh 45% xuống còn gần 21 tỷ đồng.

Kết quả, trong quý I/2022, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ghi nhận lãi sau thuế 128,5 tỷ đồng, tăng 16,8% so với quý I/2021.

Tính tại thời điểm cuối tháng 3/2022, tổng nợ phải trả của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ở mức 4.284 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm gần hết tổng nợ phải trả, hơn 283, tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả của công ty cũng cao gấp 2,8 lần mức vốn chủ sở hữu.

Tác giả: Hậu Lộc
Tin liên quan