Thủy điện Miền Trung chia hơn 3 lần lợi nhuận quý 1

Giống như tình hình chung của nhóm thủy điện, CTCP Thủy điện Miền Trung (EVNCHP, HOSE: CHP) cũng trải qua quý 1 với kết quả giảm mạnh ở nhiều chỉ tiêu.

Các chỉ tiêu kinh doanh quý 1/2024 của CHP

Trong quý 1, CHP đạt doanh thu 139 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Dù giá vốn cũng đi xuống nhưng sau khấu trừ, Doanh nghiệp lãi gộp 55 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 61%.

Các chi phí trong kỳ đều giảm đáng kể nhưng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả sau cùng khi doanh thu đã giảm sâu. Kết thúc quý 1, CHP lãi ròng 31 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 cùng kỳ.

So với kế hoạch theo tài liệu ĐHĐCĐ 2024 (sẽ diễn ra sáng 25/04/2024), CHP mới thực hiện được 20% mục tiêu doanh thu và 16% mục tiêu lãi sau thuế dự trình.

Cũng như các doanh nghiệp cùng mảng khác, CHP lý giải kết quả trên đến từ ảnh hưởng biến đổi khí hậu cùng hiện tượng El Nino khiến thủy văn diễn biến không thuận lợi. Lưu lượng nươc về hồ A Lưới thấp, làm giảm sản lượng phát điện và khiến doanh thu đi lùi đáng kể. Dự báo hiện tượng này có thể diễn biến đến giữa năm, nên bức tranh kinh doanh nửa đầu năm 2024 của CHP nhiều khả năng không sáng sủa hơn trong quý kế tiếp.

Dẫu vậy, bảng cân đối kế toán của CHP thời điểm cuối quý 1 vẫn lành mạnh. Giá trị tổng tài sản giảm 6% so với đầu năm, còn gần 2.8 ngàn tỷ đồng. Trong đó, hơn 454 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, giảm 20%. Doanh nghiệp nắm giữ gần 280 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, gấp gần 2 lần đầu năm. Phải thu khách hàng giảm mạnh 61%, còn 164 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn 277 tỷ đồng, thấp hơn đầu năm 36%, trong đó gần 209 tỷ đồng là nợ vay ngân hàng (đi ngang). Hệ số thanh toán hiện hành tương ứng là 1.6 lần. Nợ vay dài hạn ghi nhận 543 tỷ đồng, giảm 9%.

Lượt xem: 5
Tác giả: Châu An
Tin liên quan