Licogi 18 chốt quyền tạm ứng cổ tức 7%

Sau khi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 Licogi 18 (HNX: L18) chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 7%.

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 Licogi 18 (HNX: L18) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị tiếp tục về tạm ứng cổ tức năm 2022.

Theo đó, ngày 14/3 tới đây, Licogi 18 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 21/6/2023.

Danh sách cổ đông trên sẽ được sử dụng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023. Thời gian họp dự kiến ngày 21/4, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 20/2, Licogi 18 đã thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%. Trước đó, công ty có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Nhưng sau đó, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất thay đổi, trả bằng tiền mặt.

Cùng với đó, công ty cũng thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu tổng doanh thu giảm 9,2%, xuống 2.720,67 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu xây lắp kỳ vọng tăng 4,8%, song doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm tới 85,8%. Lợi nhuận trước thuế cũng điều chỉnh giảm 20%, xuống 70,43 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, lũy kế năm 2022, Licogi18 ghi nhận doanh thu đạt 2.212,2 tỷ đồng, giảm 22,65% so với năm trước đó; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 55,88 tỷ đồng và hơn 44 tỷ đồng, cùng giảm 8,3% so với năm 2021.

Lượt xem: 12
Nguồn:thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan