Địa ốc Sài Gòn (SGR): Con trai Chủ tịch HĐQT trở thành tân Phó tổng giám đốc

Tổng công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, HoSE: SGR) vừa bổ nhiệm ông Phạm Tuấn làm Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư Phát triển từ ngày 31/8 vừa qua và không có thời hạn bổ nhiệm.

Theo Saigonres, ông Tuấn có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động sản xuất kinh theo điều lệ của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Được biết, ông Tuấn là con trai Chủ tịch HĐQT Saigonres Phạm Thu. Ông Tuấn có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi đảm nhiệm vị trí mới, ông Tuấn giữ chức Giám đốc Đầu tư Phát triển kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư công ty từ tháng 5/2020 và hiện đang đồng thời là thành viên HĐQT công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2022, doanh thu thuần của Saigonres là 10 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn (-89%), vỏn vẹn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính đã cứu vãn cho một quý kinh doanh kém sắc của Saigonres khi đạt doanh thu 43 tỷ đồng, tăng 1.387 lần so với cùng kỳ, chủ yếu là lãi cho vay và chậm thanh toán.

Với doanh thu tài chính đột biến, Saigonres có lợi nhuận trước thuế quý II/2022 đạt 26 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Saigonres đạt 18 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 85%.

Sự tăng vọt của doanh thu tài chính trong quý II/2022 góp công lớn giúp Saigonres có được lợi nhuận trước thuế 6 tháng ở mức 15 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Saigonres đạt 1.919 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu có sự suy giảm đáng kể: các khoản phải thu ngắn hạn 473 tỷ đồng, giảm 24% còn các khoản phải thu dài hạn neo vững ở mức 117 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng không có nhiều biến động, đạt 830 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tại thời điểm kết thúc quý II/2022, nợ phải trả của Saigonres đạt 1.214 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Các khoản nợ vay có mức suy giảm 19%, cụ thể: vay ngắn hạn 222 tỷ đồng, giảm 23%; vay dài hạn 60 tỷ đồng, không đổi.

Với vốn chủ sở hữu là 705 tỷ đòng, tăng 1% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,72 lần.

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng của Saigonres khá tốt, dương 198 tỷ đồng (cùng kỳ âm 13 tỷ đồng) do giảm các khoản phải thu (101 tỷ đồng), tăng các khoản phải trả (71 tỷ đồng)..

Dòng tiền đầu tư âm nhẹ 5 tỷ đồng, do công ty cân bằng giữa chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác và thu hồi khoản này. Do vậy, tiền thu đi vay giảm xuống và tiền trả nợ gốc vay tăng lên đáng kể. Dòng tiền thuần 6 tháng dương ở mức 148 tỷ đồng, giúp tiền và tương đương tiền đạt 221 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm.

Lượt xem: 292
Tác giả: Bảo Duy
Tin liên quan