ĐHĐCĐ Agriseco: Lãi trước thuế quý 1 đạt 44 tỷ đồng

Sáng 22/04, CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, HOSE: AGR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Trực tuyến

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Agriseco tổ chức sáng 22/04 tại Hà Nội. Ảnh: Thế Mạnh

​Tính đến 9h00 sáng ngày 22/04, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Agriseco có sự tham dự của 13 cổ đông, đại diện cho hơn 161.4 triệu cổ phần, tương đương 74.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Mục tiêu lãi trước thuế tăng nhẹ 1%

Nhìn về năm 2024, lãnh đạo Agriseco nhận định thị trường chứng khoán dự kiến có những cơ hội và thách thức đan xen nhau nhưng nhìn chung các yếu tố khó khăn, rủi ro nhiều hơn.

Trên cơ sở đó, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 400 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với thực hiện năm 2023. Lãi trước thuế dự kiến 185 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%. Công ty cũng dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 6%.

Lãi trước thuế Agriseco giai đoạn 2010 - 2023

Hiện, Agriseco đã công bố BCTC quý 1/2024 với doanh thu hoạt động hơn 92 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, lãi trước thuế lại giảm 20% về gần 44 tỷ đồng, thực hiện được khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 7%

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, sau khi trích lập các quỹ, Agriseco dự chi gần 151 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 7% (sở hữu 1 cp được nhận 700 đồng). Tuy nhiên, phần lớn số cổ tức này sẽ "chảy" vào túi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng mẹ sở hữu hơn 75% vốn của Agriseco.

Sau khi chia cổ tức, lợi nhuận để lại chưa phân phối của Agriseco còn hơn 107 tỷ đồng.

Tại Đại hội, cổ đông Agriseco sẽ xem xét và phê duyệt việc bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, số lượng thành viên trong HĐQT là 5 người, số lượng thành viên của BKS là 3 người.

Tiếp tục cập nhật...

Lượt xem: 7
Tác giả: Thế Mạnh
Tin liên quan