Chứng khoán HSC báo lãi quý 1 tăng 124%, tự doanh giải ngân vào nhiều mã bất động sản

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) công bố BCTC quý 1/2024 với lợi nhuận sau thuế tăng 124%, đạt 277 tỷ đồng. Trong quý 1, Công ty đã giải ngân vào nhiều mã cổ phiếu bất động sản như DIG, PDR, TCH, HDC.

Kết quả kinh doanh quý 1/2024 của HCM

Quý 1, doanh thu hoạt động của HCM đạt hơn 863 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Các mảng hoạt động đều mang lại nguồn thu tích cực.

Doanh thu môi giới đạt gần 215 tỷ đồng, tăng 62%. Song song đó, mảng cho vay cũng đem lại kết quả tăng trưởng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 340 tỷ đồng, tăng 52%.

Dư nợ cho vay tính tới cuối quý 1 hơn 14.2 ngàn tỷ đồng, tăng 17.3% so với đầu năm.

Đối với mảng tự doanh, phần lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 13% so với cùng kỳ lên 303 tỷ đồng, trong khi lỗ tài sản FVTPL duy trì ở mức 140 tỷ đồng, giúp lợi nhuận mảng tự doanh cải thiện. Cụ thể, lãi tự doanh của HCM đạt 136 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Quý này, chi phí môi giới tăng 35% lên 133.7 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng 21%, vượt 104 tỷ đồng.

Tuy chi phí tăng đáng kể song với mức tăng tốt từ các nguồn thu chính, lợi nhuận vẫn tăng bằng lần so với cùng kỳ. Lãi trước và sau thuế của Công ty đều tăng 124%, lần lượt gần 346 tỷ đồng và 277 tỷ đồng.

Theo giải trình, kết quả hoạt động môi giới và cho vay quý này nhờ điều kiện thanh khoản thị trường tích cực, thuận lợi cho việc đầu tư, giúp kết quả tự doanh gia tăng.

Ngoài ra, chi phí lãi vay giảm 19% do lãi suất cho vay giảm theo xu hướng chung của thị trường.

Quy mô tài sản cuối quý 1 của HCM đạt hơn 20.4 ngàn tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, nguồn hình thành từ nợ phải trả chiếm 58%. Phần tài sản có tỷ trọng lớn nhất là các khoản cho vay, chiếm gần 70%. Ở thời điểm này, Công ty đang nắm hơn 3.3 ngàn tỷ đồng tiền mặt.

Tự doanh giảm tỷ trọng cổ phiếu VN30, giải ngân vào nhiều mã bất động sản

Cuối quý 1, giá trị danh mục cổ phiếu HCM nắm giữ giảm gần 20% so với đầu năm, còn 492.4 tỷ đồng.

Danh mục có sự thay đổi đáng kể về cơ cấu, Công ty đã giải ngân thêm vào nhiều cổ phiếu bất động sản như DIG, PDR, TCH, HDC và giảm tỷ trọng đối với nhiều mã cổ phiếu thuộc VN30 như TCB, VNM, ACB, FPT, MBB, HPG. Trong đó, DIG và PDR đang là hai khoản đầu tư có giá trị lớn nhất trong danh mục của HCM, lần lượt đạt 45.7 tỷ đồng và 34.4 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản FVTPL đạt hơn 2.2 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp (toàn bộ là trái phiếu của BIDV) chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 1.2 ngàn tỷ đồng. Khoản đầu tư vào cổ phiếu chiếm tỷ trọng thứ hai (492.4 tỷ đồng), xếp sau đó là danh mục cổ phiếu phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền (hơn 405 tỷ đồng). Công ty hiện đang nắm gần 130 tỷ đồng chứng chỉ quỹ ETF.

Danh mục tài sản FVTPL của HCM

Nguồn: HSC
Lượt xem: 8
Tin liên quan