Thanh Thuý có đủ năng lượng trong điệu Nhảy Sạp? | Thử thách 5 bước nhảy vàng cùng Anlene.