Mở hộp iPhone 14 Pro Max mua tại chợ đen Thái Lan, kênh giá gần 7 triệu