Kết nối bluetooth, cuộc sống thêm “good” ngày trọng đại chẳng bao giờ nhớ sai