Kéo năng lượng trong ta, tích cực tập luyện tối đa