Điên cuồng mua iPhone 14 Pro Max, nhưng sao Apple chẳng có máy để bán? | VVPodcast 15