Đánh giá nhanh Xiaomi Pad 5 Pro 12.4: Màn hình lớn 120Hz, sẽ vượt trội iPad Gen 10 mới ra?