Da mịn mượt ngát hương & ngừa mụn với sữa tắm Senka Nhật Bản