CLEAR giới thiệu bao bì dầu gội dây có thể tái sinh đầu tiên tại Việt Nam