Cách khắc hiện tượng U11 trên máy giặt: Máy không thể xả nước trong lồng giặt thoát ra bên ngoài