Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Giá cổ phiếu tăng vọt từ đáy, DIG muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu
Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSD: DIG) vừa thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông ...
DIC Corp huy động 2.000 tỷ để đầu tư dự án ở các tỉnh
DIC Corp cho biết sẽ thu xếp nguồn tài chính khoảng 2.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng Nai; Hậu Giang; Hà Nam và Vĩnh Phúc.