Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thanh Hóa đặt mục tiêu thu từ du lịch đạt 45.000 tỷ đồng trong 5 năm tới
Ngày 20/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Hiệp hội ...