Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sáng 12/5, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty xây dựng Hà Nội-CTCP về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy; Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Cùng tham gia buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, Đảng bộ Tổng Công ty xây dựng Hà Nội-CTCP là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành ủy, hiện có 24 tổ chức cơ sở đảng với 1.081 đảng viên. Ngay khi Chương trình 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025", Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm” được ban hành, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã nghiêm túc tổ chức quán triệt đến các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc, đồng thời, ban hành các văn bản để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ.

Với quan điểm và phương châm "sát tình hình thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và người lao động"  nên các văn bản được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty triển khai đã tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Tổng Công ty. Do đó, năm 2021 và quý I/2022, Tổng Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty và ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng Công ty xây dựng Hà Nội-CTCP đã đạt được, nhất là trong năm 2021, mặc dù đối mặt với khó khăn rất lớn của dịch Covid-19, song, Tổng Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo đời sống việc làm của người lao động; đồng thời, quan tâm triển khai công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao sự nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty trong việc quán triệt, xây dựng các văn bản để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy; Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW , phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Tổng Công ty. Đồng thời, ban hành các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với các đơn vị...

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trực thuộc, nhất là các chi bộ cơ sở, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức Đảng. Cùng với đó, rà soát lại các quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Tổng Công ty với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, đảm bảo nguyên tắc Đảng không làm thay nhiệm vụ chuyên môn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, mà chỉ cho chủ trương và thực hiện kiểm tra, giám sát...

Đánh giá cao việc Tổng Công ty đã ban hành chương trình về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Tổng Công ty cần lồng ghép các nội dung này vào thực hiện 2 Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, thông qua đó cũng góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; khuyến khích cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm để góp phần phát triển sản xuất kinh doanh.

Về những kiến nghị, đề xuất của Tổng Công ty, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và giao các cơ quan chuyên môn của Thành phố phối hợp, giải quyết, thông qua đó, giúp Tổng Công ty nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trọng Toàn

Nguồn:https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2852176/tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-cua-cap-uy-va-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo.html?fbclid=IwAR28F_heh8psybwrDikvsXLjraKf2OfzeNWGplA14--w1GzmacgKzhg193E Sao chép liên kết
Tin liên quan