Hội thảo về Luật Dầu Khí sửa đổi: Hoàn thiện nội dung những chính sách về dầu khí

Những hình ảnh về hội thảo luật dầu khí sửa đổi 2022

Quang cảnh tổng thể hội thảo

Ông Phạm Văn Sơn – Giám đốc điều hành Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam cho biết Khi theo dõi bản dự thảo ngày 29/4, tối thấy ý kiến đóng góp của tôi chưa được thể hiện một cách rõ ràng trong Dự thảo luật

Ông Nguyễn Quốc Thập trao đổi về ý kiến của ông Sơn cho rằng Tôi là người trực tiếp điều hành hoạt động thăm dò và khai thác, liên quan đến những vấn đề mà ông Sơn nói

PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam - Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam - cho rằng, nên quy định cụ thể trong luật vấn đề liên quan tới sự cố môi trường. Đồng thời, cần chú trọng việc xây dựng đi vào thực thi, giám sát.

Về phía TS. Nguyễn Văn Tuân - Ủy viên Ban chấp hành – Hội luật gia VN thì lại cho rằng Những quy định về luật dầu khí trước đây còn nhiều bất cập. Tính khả thi của luật khi đi vào thi hành còn gặp nhiều vướng mắc, chồng chéo

Th.s Đoàn Văn Thuần – Viện Dầu khí Việt Nam cho biết Liên quan đến biến đổi khí hậu, một trong các giải pháp rất quan trong là thu giữ CO2. Chính sách hiện nay của Việt Nam chưa có cơ chế đặc thù. Ví dụ như Indonesia đã có nhưng chính sách như khi nhà thầu kí kết nguồn khí họ sẽ có những quền về chôn lấp CO2 đối với mỏ dầu khí đó

Còn đối với TS. Lê Quang Duyến – Phó trưởng khoa Dầu khí – Trường Đh Mỏ Địa Chất thì cho hay Hiện nay với các hợp đồng dầu khí có sự liên kết các đơn vị với nhau nên dự doán về trữ lượng sẽ khác nhau.

Bà Phạm Thanh Trà - chuyên viên Vụ pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Nhìn chung dự thảo luật sửa đổi đã có nhiều nội dung sửa đổi rất tốt ật dầu khí chưa có quy định cụ thể về cơ quan thẩm định làm trọng tài giữa các đơn vị

Phiên họp kết thúc thành công tốt đẹp

Tin liên quan