Hà Nội sẽ phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2022, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023).

Kế hoạch nêu rõ mục đích: Đánh giá và biểu dương kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của thành phố; tạo đà tiếp tục phát huy thành tích đạt được; Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2023. Hà Nội phát động thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023).

Hội nghị được tổ chức trang trọng, hiệu quả, nội dung thiết thực, phù hợp với mục đích đề ra; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của thành phố năm 2022.

UBND thành phố giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố) là cơ quan thường trực triển khai, đôn đốc thực hiện Kế hoạch và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ. Trong đó, tổng hợp, lập đề xuất và tham mưu thực hiện các quy trình, thủ tục xét khen thưởng tổng kết công tác năm 2022 cho các đơn vị thuộc thành phố; phối hợp với Văn phòng UBND thành phố đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo phân công, tổng hợp tình hình báo cáo UBND thành phố…

UBND các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc thành phố đôn đốc đại biểu tham dự hội nghị đúng thời gian, thành phần; Đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu, kết quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2022, tuyên truyền và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tạo động lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023; Tích cực hưởng ứng, thi đua triển khai tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”…

Dự kiến, hội nghị được tổ chức vào ngày 31/3/2023, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội.

Tin liên quan