Nhân rộng mô hình HTX do thanh niên làm chủ

Nhân rộng mô hình HTX do thanh niên làm chủ

Những tấm gương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi xuất hiện ngày càng nhiều tại Hà Giang, đã trở thành động lực góp phần cổ vũ phong trào lập nghiệp ở các địa phương. Từ những mô hình này, tỉnh đang nỗ lực phát huy thành tựu, nhân rộng mô hình để giúp thanh niên làm giàu trên chính mảnh đất quê ...
Nhà tài trợ