Lực nào dìm USD?

Lực nào dìm USD?

Trong những ngày qua, giá USD ngoài thị trường tự do liên tục sụt giảm, khiến đồng bạc xanh vuột mất ngưỡng 24.000 đồng/USD.
Nhà tài trợ