Sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân”

Sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân”

Chỉ còn hơn 30 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sự kiện luôn được coi là ngày hội của toàn dân.
Nhà tài trợ