Đánh thuế hàng năm để trị “sốt đất”

Đánh thuế hàng năm để trị “sốt đất”

Nhà nước cần có chế tài, quản lý chặt chẽ và công khai minh bạch hơn về giá giao dịch thực trên thị trường và sử dụng hữu hiệu công cụ thuế mới có thể “phòng ngừa” được các cơn sốt đất.
Chủ đầu tư chung cư có nhờn 'thuốc' thanh tra?

Chủ đầu tư chung cư có nhờn 'thuốc' thanh tra?

Chỉ đến khi cơ quan quản lý vào cuộc, một số mâu thuẫn, tranh chấp giữa chủ đầu tư và các cư dân tại dự án chung cư mới dần được tháo gỡ. Câu hỏi đặt ra là liệu các chủ đầu tư có chấp hành tốt các kết luận thanh tra hay không?  
Nhà tài trợ