Dòng vốn đầu tư không tự đến

Dòng vốn đầu tư không tự đến

Dòng đầu tư quốc tế đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Đây là “cơ hội nghìn năm” và Việt Nam, với các điều kiện thuận lợi và lợi thế so sánh, đã trở thành nơi có sức hút khá mạnh đối với dòng vốn đầu tư. Nhưng theo giới chuyên gia, “không phải cứ ngồi yên thì dòng vốn đầu tư sẽ tự đến”.
Có 10 bộ và cơ quan giải ngân vốn đầu tư công chưa được 10%

Có 10 bộ và cơ quan giải ngân vốn đầu tư công chưa được 10%

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN), cho biết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng và ước 7 tháng đã có sự chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, cơ quan ngang bộ giải ngân chậm...
Thúc đẩy đầu tư công - lấy hiệu quả làm thước đo

Thúc đẩy đầu tư công - lấy hiệu quả làm thước đo

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp trọng yếu để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất – kinh doanh hiện nay. Nhưng đến nay giải ngân vẫn khá chậm. Vì vậy cần có giải pháp đặc biệt để xóa bỏ tâm lý lo sợ vi phạm quy ...
Có nên đầu tư vàng lúc này?

Có nên đầu tư vàng lúc này?

Lướt sóng chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, còn cá nhân nhỏ lẻ có thể giữ vàng trung, dài hạn với mức sinh lời 45% trong 2-3 năm tới.
Nhà tài trợ