Soi MG Marvel R Electric: SUV điện đầu bảng của MG sắp về Việt Nam!!?