Khám phá nhanh MG4 2023: Đối thủ của VinFast VF e34 nếu về Việt Nam!!?