Cùng Phúc Thành "rong ruổi" 1 ngày với Toyota Altis: "Sợ nhất là làm cái xe... không có gì để nói!"