[Infographics] Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng như thế nào?

Việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng được quy định rõ tại khoản 1, Điều 139, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

[Infographics] Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng như thế nào? - Ảnh 1

 

Tác giả: Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh
Tin liên quan