[Infographic]: Xuất nhập khẩu 8 tháng năm 2021 có gì đáng chú ý?

Nhập khẩu tăng cao hơn xuất khẩu; thu ngân sách nhà nước bằng 81,56% dự toán cả năm; 6 nhóm hàng xuất khẩu đạt từ 10 tỷ USD trở lên… là những điểm nhấn.

 

Tin liên quan