Bắt đầu lọc ảo, xét tuyển vào đại học

Bắt đầu từ hôm nay (13/9) đến 15/9, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc dưới hình thức trực tuyến. Việc xét tuyển sẽ cho kết quả tuyển sinh của các trường, các trường thực hiện đầy đủ các bước theo thời gian quy định, bảo đảm tính đồng bộ toàn hệ thống.

Các trường phải tuân thủ thời gian lọc ảo của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, các trường phải tuân thủ thời gian lọc ảo của Bộ GD&ĐT và nguyên tắc “đến thời gian lọc ảo ở các lần tiếp theo, nếu trường không tải kết quả dự kiến để lọc ảo thì hệ thống sẽ sử dụng kết quả ở bước lọc ảo trước đó”.

Nội dung và các bước thực hiện như sau:

 

Ngày

Thời gian

Các bước

Nội dung

Đơn vị

thực hiện

13/9/2021

8h00 - 11h30'

B1

Hoàn thành việc tải, rà soát cơ sở dữ liệu thí sinh từ hệ thống (cơ sở dữ liệu gốc); phân tích, xây dựng phương án xét tuyển của trường

 

- Các trường ngoài nhóm

 

- Các trường trong nhóm chủ động phối hợp với trường điều phối để thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h30 - 12h30'

B2

Hoàn thành xét tuyển offline cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 1

12h30 - 13h00'

B3

Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến lần 1 lên hệ thống để  Bộ GD&ĐT lọc ảo lần 1

14h30 - 16h30'

B4

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 1 từ hệ thống; căn cứ kết quả lọc ảo lần 1, điều chỉnh, xây dựng phương án xét tuyển của trường, hoàn thành xét tuyển offline cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 2

16h30 - 17h30'

 

B5

Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến lần 2 lên hệ thống để  Bộ GD&ĐT lọc ảo lần 2

 

 

 

 

14/9/2021

8h00 - 11h00'

B6

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 2 từ hệ thống, căn cứ kết quả lọc ảo lần 2, điều chỉnh xây dựng phương án xét tuyển của trường, hoàn thành xét tuyển offline cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 3

11h - 11h30'

B7

Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến lần 3 lên hệ thống để Bộ GD&ĐT lọc ảo lần 3

14h00 - 16h00'

B8

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 3 từ hệ thống; căn cứ kết quả lọc ảo lần 3, điều chỉnh xây dựng phương án xét tuyển của trường, hoàn thành xét tuyển offline cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 4

16h00 - 17h00'

B9

Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến lần 4 lên hệ thống để  Bộ GD&ĐT lọc ảo lần 4

   15/9/2021

8h00 - 11h00'

B10

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 4 từ hệ thống, căn cứ kết quả lọc ảo lần 4, điều chỉnh xây dựng phương án xét tuyển của trường, hoàn thành xét tuyển offline cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 5

11h 00 -11h30'

B11

Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến lần 5 lên hệ thống để Bộ GD&ĐT lọc ảo lần 5

14h00 - 16h00'

B12

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 5 từ hệ thống, căn cứ kết quả lọc ảo lần 5, điều chỉnh xây dựng PA xét tuyển của trường, hoàn thành xét tuyển offline cho danh sách trúng tuyển dự kiến lần 6

16h00 - 16h30'

B13

Hoàn thành việc tải danh sách trúng tuyển dự kiến lần 6 lên hệ thống để Bộ GD&ĐT lọc ảo lần 6

16h30 - 17h30'

B14

Hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 6 là cơ sở để trường cập nhật vào hệ thống danh sách trúng tuyển công bố gọi nhập học của trường  

16/9/2021

Trước 17h00'

B15

Các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Các trường

 

 

Theo hướng dẫn điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng sư phạm năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19 của Bộ GD&ĐT, trước 17h00 ngày 16/9, các cơ sở giáo dục đại học công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện). Việc cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 2/10.

Dự kiến, từ ngày 3/10, các cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung (các cơ sở đào tạo chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển). Từ tháng 9 đến tháng 12/2021, các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.
Nhật Nam

 

Tin liên quan